Miljö & kvalitet


Vi har en tydlig miljöpolicy och arbetar efter att anpassa våra tjänster, kemikalier och utrustning till de krav som miljön och våra kunder kräver. 

Miljöarbete och produktutveckling bidrar till att utveckla företaget på ett hållbart sätt. Stoltheten och engagemanget ökar hos medarbetare som arbetar i ett företag som främjar en hållbar miljö. Kunder som själva vill minimera sin miljöpåverkan kan välja renservice som en leverantör som har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Renservices miljöstrategi är:

  • Minskade koldioxidutsläpp, i första hand från produktionsbilarna
  • Hållbara produkter
  • Minska avfallet

Transporter

Renservice & RenaHem har ett system för att beräkna och följa emissioner från transporter. Uppföljningen omfattar leasade arbetsfordon samt upphandlade godstransporter. För att minska renservice s påverkan på växthuseffekten vill vi minska våra koldioxidutsläpp. Det sker bland annat genom att minska användningen av fossila bränslen.

Kemikalier

Renservice har noggranna riktlinjer för vilka kemikalier som kan användas vid utförandet av städservice. De kemikalier vi använder är Svanenmärkta. För att begränsa det totala användandet av kemikalier används i stor utsträckning torra städmetoder.

Avfall

Företaget bevakar noggrant mängden av olika typer av avfall som uppkommer i verksamheten. Avfallet mäts och följs systematiskt upp i samarbete med vår avfallsentreprenör.

Kvalitetspolicy

Genom att leverera våra städtjänster med rätt kvalitet, med hög tillgänglighet och god service kan du förvänta dig att vi ska nå alla krav som du rimligen kan ställa på när det gäller städning och våra tjänster.

Vägen för att nå nöjda kunder hittar du i vår punktlighet, våra välutbildade medarbetare, kvalitets- och miljösystem och vår maskinella utrustning.

Renservice © 2018 - webbdesign av Laith Tech