Integritetspolicy

Din integritet

Ren Service värnar om din personliga integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler.

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter så som vilka uppgifter vi behandlar, för vilka ändamål och dina rättigheter.

Vilka uppgifter lagrar vi och varför?

Vi samlar in information från dig när du gör en förfrågan, en beställning, skickar ett ärende till oss eller registrerar dig på vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 
Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det innebär att vi, för att kunna hantera och utföra din bokning, din förfrågan eller ditt ärende, måste behandla dina personuppgifter.
 
Det finns flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.
 
Vi sparar även information om vilka tjänster du köpt, frågat om och begärt pris på för att kunna upprätthålla en bra kundhantering, utveckla våra tjänster och för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.
 
Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna.